Category Archives: 港島西聯網

葛量洪醫院

葛量洪醫院(Grantham Hospital)是香港一所公營醫院,位於香港島南 … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言

麥理浩復康院

麥理浩復康院(英文:MacLehose Medical Rehabilitati … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言

大口環根德公爵夫人兒童醫院

大口環根德公爵夫人兒童醫院(英文:The Duchess of Kent Chi … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言

東華三院馮堯敬醫院

東華三院馮堯敬醫院(TWGHs Fung Yiu King Hospital)是 … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言

東華醫院

東華醫院(Tung Wah Hospital,簡稱TWH)位於香港上環普仁街,是 … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言

贊育醫院(產科醫院)

贊育醫院(Tsan Yuk Hospital)是香港第一所華人產科醫院,位於香港 … 繼續閱讀

張貼在 港島西聯網 | 發表留言